Rada za absolutorium

Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w środę 1 lipca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach.

   Podsumowując 2019 roku wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik oceniła, że był dobry okres dla gminy, w którym na inwestycje samorząd wydał prawie 10,5 miliona złotych z około 40-milionowego budżetu.

  Na liście najbardziej kosztownych zadań można umieścić siedem pozycji, z których większość stanowią inwestycje drogowe. W ubiegłym roku najpoważniejszym zadaniem był zakup i montaż 415 zestawów kolektorów słonecznych, które kosztowały ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. Z tej kwoty około 3 milionów 250 tysięcy stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

  Z tego samego źródła pochodziła większość pieniędzy na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej. Prace w Punkcie Przedszkolnym w Stężycy Kolonii i Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej kosztowały ponad 4 miliony 100 tysięcy złotych. W 2019 roku Gmina Krasnystaw wybudowała odcinek drogi, prowadzący do mostu na Wieprzu w Stężycy Nadwieprzańskiej i przebudowała tę przeprawę.

  Koszt robót sięgnął 1 miliona 650 tysięcy złotych, z czego ponad 780 tysięcy to dotacja, którą gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Razem z samorządem województwa Gmina Krasnystaw przebudowała fragment trasy wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw. Na tę inwestycję samorząd gminny wydał 1 milion 340 tysięcy złotych.

  Kolejnym poważnym wydatkiem zapisanym w ubiegłorocznym budżecie była przebudowa drogi powiatowej Krasnystaw - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska. Inwestycja, realizowana wspólnie z Powiatem Krasnostawskim i Miastem Krasnystaw kosztowała gminę ponad 500 tysięcy złotych.

   Po ponad 200 tysięcy samorząd gminny wydał również na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stężycy Kolonii i rozpoczęcie projektu "Szczęśliwy żłobek - szczęśliwe dzieciństwo" przez Szkołę Podstawową w Jaślikowie. Na drogę w Stężycy Kolonii gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  Z kolei projekt, który obejmuje remont i wyposażenie żłobka filii szkolnej także w Stężycy Kolonii, jest współfinansowany ze środków RPO WL.

   Jednogłośne absolutorium poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy i głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. W tym przypadku 7 radnych było za, nikt nie głosował przeciw, a 6 członków rady wstrzymało się od głosu.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u