Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

H a r m o n o g r a m

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Krasnystaw lipiec - grudzień 2020 r.

zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u