Informacja

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zmianie ulega wzór deklaracji oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka obowiązująca od lipca br. wynosić będzie miesięcznie 14 zł/osobę, a w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięcznie 30 zł/osobę.

Jednocześnie od miesiąca lipca br. obowiązywać będą częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości:

  1. którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady (kwota zwolnienia wynosić będzie miesięcznie 4 zł/osoby),
  2. na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019, poz. 1390 ze zm.) (kwota zwolnienia wynosić będzie miesięcznie 2 zł/osoby wchodzącej w skład rodziny wielodzietnej).

Aby skorzystać z w/w zwolnień należy złożyć nową deklarację (WZÓR DEKLARACJI).

W/w zwolnienia podlegają łączeniu.

Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożona zostanie w/w deklaracja.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnystaw oraz pod numerem telefonu 82 576 37 53 wew. 109

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u