Informacja Wójta Gminy Krasnystaw

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY KRASNYSTAW


W związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali wyborczych:


GODZ. 11:00 PRZYSTANEK NA KOŃCU WIDNIÓWKI DO LOKALU WYBORCZEGO W LATYCZOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 12:00

GODZ. 13:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W KOL. NIEMIENICE DO LOKALU WYBORCZEGO W JAŚLIKOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 14:00

GODZ. 15:00 WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY DO LOKALU WYBORCZEGO W CZARNOZIEMI - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 16:00

Z poważaniem

Wójt Gminy Krasnystaw
/-/ Edyta Gajowiak - Powroźnik

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u