Składowisko na miarę XXI wieku

Dawne składowisko odpadów w Wincentowie to dziś nowoczesny obiekt, w ekologiczny sposób sortujący i przetwarzający odpady. Spółka „Kras-Eko”, której współwłaścicielem jest Gmina Krasnystaw, w rozbudowę bazy i nowy sprzęt zainwestowała w ciągu kilku ostatnich lat ponad 11 milionów złotych, w tym unijne fundusze. Dzięki poczynionym zmianom uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

    Rozpoczynaliśmy działalność w 2001 jako Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych, dokładając wszelkich starań, by się systematycznie rozwijać. W latach 2012 - 2014 wybudowaliśmy sortownię, która powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej i otworzyła możliwości funkcjonowania jako zakład zagospodarowania odpadów. O unijne środki staraliśmy się również w kolejnych latach, a efektem tych działań jest uzyskanie w styczniu tego roku statusu RIPOK - podsumowuje prezes "Kras-Eko" Robert Poniedziałek.

    By tak się stało firma musiała rozbudować swoją bazę i doposażyć w sprzęt, niezbędny do obsługi systemu odpadów komunalnych. W 2018 roku, za prawie 3 miliony 250 tysięcy złotych, spółka kupiła m.in. ładowarki, przyczepy, ciągnik ze specjalistycznym osprzętem i samochód ciężarowy, a także zamontowała instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej - na potrzeby zakładu.

    W 2019 roku w Wincentowie została wybudowana m.in. wiata z zasobnią odpadów, 7 bioreaktorów, zbiorniki na wody opadowe i odciekowe, 3 przepompownie wody oraz instalacje - do odbioru frakcji podsitowej i biologicznego przetwarzania odpadów, a teren z nowymi obiektami został ogrodzony i oświetlony. Te i wiele innych robót kosztowały ponad 7,5 miliona złotych.


   W tym roku powstają kolejne budynki, firma wybudowała również osłonę przed wywiewaniem odpadów i osłonę placu kompostowni oraz kupiła prasokontenery i kolejny samochód ciężarowy.

   Inwestycje zrealizowano w ramach unijnego projektu pod nazwą "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych". Jego koszt to ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego spółka pozyskała na ten cel prawie 6 milionów 200 tysięcy bezzwrotnej dotacji. Pozostałą kwotę stanowi kredyt i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   Poza Gminą Krasnystaw udziałowcami "Kras-Eko" są miasta - Krasnystaw i Rejowiec, ale spółka świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadowej dla kilkunastu samorządów. Oprócz wszystkich gmin z powiatu krasnostawskiego obsługuje też gminy Rybczewice i Piaski.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u