OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. została wydana decyzja (znak: DŚ-II.7440.6.2020.JPL) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na 3 części:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u