XVI sesja Rady Gminy Krasnystaw

Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 30 kwietnia, radni zmienili regulamin utrzymania czystości i porządku, dostosowując jego zapisy do znowelizowanej "ustawy śmieciowej". Zmiany dotyczą m.in. częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej.  Zamiast dwóch razy w miesiącu takie odpady będą odbierane raz na tydzień.

   W przypadku zabudowy jednorodzinnej dotychczasowe zasady nie zmienią się, ponieważ w  gminie już wcześniej wprowadzono rozwiązania zgodne z nowymi przepisami .
W zmienionym regulaminie znalazły się również zapisy umożliwiające wprowadzenie ulg dla właścicieli nieruchomości, którzy zamiast oddawać, będą składować odpady biodegradowalne w kompostownikach.

   Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie śmieci kończy się 30 czerwca. Nowa będzie obowiązywać od 1 lipca i dopiero po rozstrzygnięciu przetargu będzie wiadomo ile kosztuje obsługa całego systemu śmieciowego. Na tej podstawie będzie ustalana wysokość opłat śmieciowych dla mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać z ulg jeśli będą mieć kompostowniki .

   Podczas czwartkowej sesji radni postanowili również, że przedsiębiorcy, ale nie osoby prawne, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, będą zwolnieni z drugiej raty podatku od nieruchomości. Dotyczy to m.in. branży hotelarskiej i gastronomicznej.

   Rada Gminy Krasnystaw zwiększyła również pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na wspólną przebudowę drogi wojewódzkiej 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw. Wcześniej samorząd gminny przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych, ale na czwartkowej sesji zwiększył tę kwotę o ponad 500 tysięcy.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u