Ograniczony dostęp

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS – CoV-2 Wójt Gminy Krasnystaw przedłużył okres, w którym stosowane są ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy Krasnystaw (UG) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).
Zgodnie z podpisanym Zarządzeniem do 10 kwietnia 2020 r. wydłużono okres, w którym interesanci obu ww. instytucji muszą liczyć się z następującymi ograniczeniami:

1) wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu;
2) kontakt z pracownikami UG i GOPS możliwy jest jedynie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP;
3) wizyty osobiste w siedzibie UG i GOPS możliwe tylko drzwiami głównymi winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny;
4) Urząd Stanu Cywilnego w Krasnymstawie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, tj. rejestracji zgonów;
5) wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewami elektronicznymi;
6) korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
7) dyżury Wójta Gminy Krasnystaw odbywające się we wtorki zostają odwołane;
8) skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Krasnystaw przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u