OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Telickiego działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na 3 części:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u