Informacja

INFORMACJA PREZESA
GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. z/s w Zakręciu


W trosce o zdrowie pracowników i interesantów, wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID – 19 oraz realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii, zwracam się prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Spółki, a także bezpośrednich kontaktów z pracownikami pracującymi w terenie.

Proszę, w miarę możliwości, o załatwianie spraw:

Po godzinach pracy Spółki, w pilnych sprawach, kontakt z nr 501 539 474

Informuję, że postanowiłem o odwołaniu indywidualnych odczytów
wskazań wodomierzy dokonywanych przez pracowników GPGK Sp. z o.o.
za I kwartał 2020 r.

Istnieje możliwość samodzielnego odczytania i podania wskazań wodomierza:

W wiadomości proszę zamieścić imię i nazwisko oraz adres instalacji wodomierza.
W przypadku braku informacji, do dnia 25 marca 2020 r., ilości pobranej wody w I kwartale, zostanie ustalona na podstawie średniej ilość zużytej wody za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe.

W celu ograniczenia kontaktu klienta z pracownikiem, zalecam dokonywać płatności bezgotówkowych, w formie przelewu na konto nr 75 8200 0008 2001 0011 5690 0001 prowadzone
przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. Proszę pamiętać o wpisaniu tytułu przelewu.

Podjęte działania mają charakter profilaktyczny oraz zapobiegawczy.
Proszę o odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.

 

Z poważaniem         
PREZES ZARZADU      
/-/ mgr inż. Marek Czerwiński

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u