KONKURS GRANTOWY

OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw i  Gminą Kłoczew ogłasza nabór ofert w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.

   Do konkursu zapraszamy organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

  • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie  250 000 zł
  • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
  • wsparcie organów prowadzących szkoły  w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
  • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
  • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
  • coaching szkoleniowy  (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
  • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”.  

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 17.03.2020 r.  na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o projekcie dostępne są  tutaj

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u