Konwent Samorządowy Powiatu Krasnostawskiego

KW 2020 04W dniu 21 stycznia br. w Urzędzie Gminy Krasnystaw odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Krasnostawskiego.
Gospodarzem Konwentu była Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik,  która przywitała przybyłych uczestników.

   Podczas spotkania omówiono sprawy związane z inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Krasnostawskiego. Szczegółowych informacji dotyczących planowanego przebiegu drogi krajowej S17 wraz z przedstawieniem założeń do planowanej inwestycji w perspektywie najbliższych lat przedstawił Mirosław Czech – dyrektor GDDKiA w Lublinie.

   Następnie dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera przedstawił informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych w roku 2020 w zakresie dróg wojewódzkich w powiecie krasnostawskim oraz zasady współpracy w ramach zadań wspólnych.

  Tomasz Marzęda – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego omówił znowelizowane zasady sprawozdawczości w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o odpadach i powstaniu rejestru Bazy Danych Odpadowych.

   W dalszej części spotkania Starosta Andrzej Leńczuk przedstawił ustalenia dotyczące terminu dożynek powiatowych, które są zaplanowane na 30 sierpnia 2020r. Przekazano także informacje dotyczące organizacji powiatowego konkursu „Kultura 2020” i ustalono, iż w 2020 roku zostanie zorganizowany w Gminie Krasnystaw.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u