Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą 2030

WÓJT GMINY KRASNYSTAW
ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą 2030 w celu przygotowania założeń i projektów do ww. Strategii.

GRUPA I
Konsultacje odbędą się w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 9.00-12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4
(młodzież, mieszkańcy, Zespół ds. Opracowania Strategii Gminy Krasnystaw
w latach 2021-2027)

GRUPA II
Konsultacje odbędą się w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 15.30-18.30
w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4
(przedsiębiorcy, mieszkańcy, instytucje otoczenia biznesu i LGD)

GRUPA III
Konsultacje odbędą się w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 9.00-12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4
(nauczyciele i  dyrektorzy jednostek edukacyjnych, kulturalnych,
ochrony zdrowia, policja, straż pożarna, mieszkańcy)

Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą 2030 to nowatorski i odbiegający od standardowych strategii dokument, który programuje rozwój Gminy uwzględniając partnerstwa społeczno-gospodarcze, które są niezbędne do prężnego rozwoju naszej małej Ojczyzny.

  Do prac nad Strategią zaproszony został ekspert – Pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, z którą chcemy wspólnie wypracować wizję rozwoju naszej Gminy. Celem konsultacji jest stworzenie dokumentu, który usystematyzuje kierunki rozwoju Gminy, a także zaangażuje w ich realizację wszystkie szczeble samorządu i rządu, aby wspólnie budować  pomyślność i dobrobyt mieszkańców naszej Gminy. Aby cel ten został osiągnięty pragniemy spotkać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Gminy Krasnystaw.

  Rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze oraz działalności współtowarzyszące takie jak turystyka, agroturystyka stanowić będą bez wątpienia istotny kierunek rozwoju naszego regionu, który zadecyduje o jego kształcie w perspektywie kolejnych dekad.

Chcemy razem, we współpracy z Państwem zdecydować o przyszłości Naszej Małej Ojczyzny.
Zależy nam na każdej opinii. Dlatego też, prosimy o uzupełnienie załączonej ankiety kierunkowej i osobiste jej złożenie podczas rejestracji w dniu konsultacji.

ANKIETA
wersja docx / wersja pdf

Poniżej prezentujemy program konsultacji.
                                                                          

Z pozdrowieniami,   
 Wójt Gminy Krasnystaw
 Edyta Gajowiak-Powroźnik


 

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy I i III

 • 8.30-9.00 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.
 • 9.00-9.15 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Gminy Krasnystaw
 • 9.15-9.30 – Słowo wstępne przedstawiciela Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju
 • 9.30-10.00 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka
 • 10.00-12.00 – Dyskusja
 • 12.00 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy II

 • 15.00-15.30 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.
 • 15.30-15.45 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Gminy Krasnystaw
 • 15.45-16.00 – Słowo wstępne przedstawiciela Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju
 • 16.00-16.30 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka
 • 16.30-18.30 – Dyskusja
 • 18.30 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u