Nowy sprzęt dla osp

IMG 6691

31 grudnia 2019 roku strażacy z terenu Gminy Krasnystaw otrzymali miłą niespodziankę noworoczną. W budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 50 421,56 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości to – 49 916,56 zł,
natomiast wkład własny to – 505,00 zł.

W ramach złożonego wniosku udało się pozyskać sprzęt dla następujących jednostek:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym otrzymała namiot pneumatyczny z nagrzewnicą o wartości 33 863,00 zł oraz detektor prądu przemiennego  o wartości 2386,00 zł
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem otrzymała agregat prądotwórczy trójfazowy za kwotę 7 086,28 zł
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Nadolnej otrzymała agregat prądotwórczy trójfazowy o wartości 7 086,28 zł

Uroczystego przekazania sprzętu dokonała Pani Edyta Gajowiak – Powroźnik Wójt Gminy Krasnystaw.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u