INFORMACJA

OD DNIA 01.01.2020 ZMIANIE ULEGŁ NR RACHUNKU BANKOWEGO,
NA KTÓRY NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr 40 8200 0008 2001 0000 2189 0051

PROWADZONY PRZEZ BS KRASNYSTAW

 OPŁATĘ UISZCZA SIĘ W SYSTEMIE KWARTALNYM W TERMINACH:

  1. ZA I KWARTAŁ (styczeń, luty, marzec) - DO 25 MARCA
  2. ZA II KWARTAŁ (kwiecień, maj, czerwiec) - DO 25 MAJA
  3. ZA III KWARTAŁ (lipiec, sierpień, wrzesień) - DO 25 WRZEŚNIA
  4. ZA IV KWARTAŁ (październik, listopad, grudzień) - DO 25 LISTOPADA


OPŁATĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ U INKASENTA (SOŁTYSA) LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY KRASNYSTAW:

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wzór)

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u