Informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Krasnystaw zawiadamia iż w dniu 19 grudnia 2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KST331 IB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej na działce nr ewid. 587/2 i 586/2, obręb ewid. 0007 Krupiec, gm. Krasnystaw


Zawiadomienie

 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KST3311B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej na działce nr ewid. 587/2 i 586/2, obręb ewid. 0007 Krupiec, gm. Krasnystaw z dnia 20 grudnia 2019 r., znak: GK.6220.7.2019.


                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u