OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 09.12.2019r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr: AB.6740.493.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:" Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 110000L w msc. Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40".

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u