„ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw

PDPZ 2019 04

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już  za nami. Dnia 01 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury,  w Wiejskich Domach Kultury j, podczas Koncertu Charytatywnego „ Kraina Lodu”  w siedzibie GCK,  w sklepie   LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni ) -  w  formie stacjonarnej,   oraz w formie zbiórek ulicznych – Zbiórka  Publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/5409/KS.

   W  Szkołach  Podstawowych i Przedszkolach  Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły  w pierwszym  tygodniu grudnia, w dniach 02.12.2019- 06.12. 2019r.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki dzięki ofiarności   ludzi i pracy wolontariuszy    zebraliśmy   blisko 1260 kg darów -  odzieży obuwia, zabawek książek, art. szkolnych i papierniczych, środków czystości,  słodyczy, żywności  długoterminowej i ziemiopłodów , które  trafią do potrzebujących  za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy  zaangażowali się  i wsparli Akcję .
Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.

Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

 • Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
 • Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
 • P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
 • P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
 • P. Marcie Fyk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Jaślikowie i Przedszkola w Stężycy,
 • P. Agacie Baran- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
 • P. Izabelli Józefowskiej- Dyrektor,  nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej  w Krupem,
 • P. Agnieszce  Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
 • P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
 • P. Joannie Ćwikła- Dyrektor  , nauczycielom i uczniom  Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
 • P. Annie Chaładyj – nauczyciel Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
 • P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu  LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
 • P. Jakubowi Kalmanowi – Sołtysowi Widniówki,
 • P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
 • P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
 • P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
 • P. Anicie Sokół-  Radnej  Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
 • P. Magdalenie Nowackiej- Radnej Rady Gminy z Krupego,
 • P. Bożenie Sobczuk – Sołtys  Wincentowa,
 • P. Stanisławowi Berezie Sołtys Krupca,
 • P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
 • P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,
 • P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka  uliczna
 • P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Pawłowi  Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Szewczykowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Adamowi Ciechanowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna
 • P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
 • P. Mariuszowi Zwolakowi- OSP Bzite- zbiórka  uliczna,
 • P. Jackowi i Patrykowi Bednarczykom – OSP Wincentów zbiórka uliczna,
 • P. Henrykowi Piekarusiowi OSP Wincentów- zbiórka uliczna
 • P. Małgorzacie Lancmańskiej -  Przewodniczącej  KGW Siennica Nadolna,
 • P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
 • P. Barbarze Wójcik,
 • P.  Magdalenie  Staroń,
 • P. Witoldowi Kardyce,
 • P. Krystynie Wiórko,
 • P. Zbigniewowi Wolaninowi
 • P. Monice Phol i młodym artystom pracującym przy Krasnostawskim Domu Kultury za charytatywny musical  KRAINA LODU ,
 • Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich,
 • Twórczyniom obecnym na Kiermaszu Bożonarodzeniowym ,
 • Młodym  wolontariuszom – przyjaciołom  Akcji ze Szkół  Gminy Krasnystaw,
 • Wszystkim mieszkańcom , którzy włączyli się do  Akcji.

Za współpracę:   Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie.

Serdecznie dziękuję Pani Ewie Dados Szefowej Akcji  za nieocenione rady i pomoc organizacyjną.  

Za wielkie serca, chęć pomocy i dzielenia się z innymi ludźmi  serdecznie dziękuję!                                                                                                   

                                                                                             Dorota Rybczyńska
                                                                                              Szef Sztabu Nr 73

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u