OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu z dnia 24.10.2019r. wyraził stanowisko, że realizacja inwestycji przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11.09.2013r., znak: WOOŚ.4203.1.2013.LP. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim".

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u