INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

  W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Rolników o przekazywanie do Urzędu Gminy Krasnystaw niezbędnych informacji dotyczących w/w zadania: tzn. ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  Wyżej wymienioną Informację można przekazywać do Urzędu Gminy Krasnystaw do dnia 22 listopada 2019 r. Wzór Informacji dostępny jest na stronie Urzędu oraz w pok. 209. Informacje złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od Rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

 

Wójt Gminy Krasnystaw  
Edyta Gajowiak - Powroźnik

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u