Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DEN 2019 04  14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań.

   W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Mirosław Berbeć, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Anna Rapa.

Nagrody Wójta Gminy Krasnystaw otrzymali:

 1. Marta Fyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
 2. Andrzej Jasionowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
 3. Joanna Ćwikła – dyrektor Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej
 4. Paweł Haładyj – nauczyciel Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
 5. Beata Wrońska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej.

Dla wyróżniających się nauczycieli Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznali także swoje nagrody:

Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej:

 1. Godula Justyna
 2. Maluga Beata
 3. Gołębiowska Beata
 4. Dubaj Dariusz
 5. Kowal Celina
 6. Kasperek Elżbieta
 7. Rzemieniuk Małgorzata
 8. Kwaśniak Monika

Szkoła Podstawowa w Jaślikowie:

 1. Lisowska Małgorzata
 2. Sikorska-Wasyluk Małgorzata
 3. Rękas Justyna
 4. Bielesza Piotr
 5. Gawron Beata
 6. Ciechańska Irena

Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej  w Krasnymstawie:

 1. Demczuk Joanna
 2. Gozdecka Krystyna
 3. Hus Danuta
 4. Jasińska Agnieszka
 5. Karpińska Iwona
 6. Leszczyńska Jolanta

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym:

 1. Berbeć Teresa
 2. Berbeć Danuta
 3. Kawęcka Jolanta
 4. Sokół Marzena

Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem    

 1. Barbara Gołębiowska
 2. Irena Mazur
 3. Anna Smyk
 4. Anika Łagowska
 5. Agnieszka Sawicz
 6. Zbigniew Rzemieniuk
 7. Adam Zając

Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej:

 1. Podolak Małgorzata
 2. Dyndur Lucyna

Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u