Informacja

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360" z dnia 14 października 2019 r., znak: GK.6220.1.2019.


Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360"

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u