Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów

Gk2

 

Gmina Krasnystaw pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów”. Dofinansowanie w kwocie 943 503 złotych  zostało przyznane dla projektu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi 1,48 mln złotych.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u