Warsztaty z chemii w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”

warsztaty chemia 03

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie wzięli udział w projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, do którego zostało zakwalifikowanych 14 szkół z całego kraju.

  Uczniowie naszej placówki w składzie: Ewelina Perestaj, Emilia Mazurek, Julia Dunaj, Krystian Galewski uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej i organicznej, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.

  Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy poszerzyli wiedzę dotyczącą reaktywności związków nieorganicznych i organicznych, szybkości reakcji, a także prawidłowego opisywania przeprowadzonych przez siebie doświadczeń (dokonywania obserwacji, tworzenia rysunków schematycznych, zapisywania równań zachodzących reakcji chemicznych, formułowania wniosków) oraz stosowania zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

   Uczniowie brali także udział w bloku ćwiczeń rachunkowych, które doskonaliły i rozszerzały wiedzę o nowe treści takie jak: mol, objętość molowa gazów co pozwoliło na rozszerzenie spektrum rozwiązywania zadań. Wzięli również udział w warsztatach psychologicznych, które umożliwiły zwiększenie kompetencji interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie pracy w grupie, asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

   Uczniowie mieli także możliwość poznania rówieśników z całej Polski, wymiany doświadczeń i wspólnego spędzania czasu w trakcie zwiedzania stolicy naszego kraju.

  Opiekunem grupy była p. Danuta Hus.


                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u