Obchody 5-tej rocznicy nadania imienia Franciszka Żurka WDK w Krynicy

DSC 2807

 

Dnia 29 września 2019 r.  w Krynicy  odbyła się uroczystość z okazji 5-tej  rocznicy nadania imienia  Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury. Złożenia kwiatów  przed tablicą pamiątkową dokonali: Poseł na Sejm RP Lucjan Cichosz,  Starosta Powiatu Krasnostawskiego  Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Wójt Gminy  Krasnystaw  Edyta Gajowiak – Powroźnik oraz przedstawiciele  mieszkańców.


    Licznie  zebrani uczestnicy  wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez  regionalistę Lucjana Cimka, który przybliżył losy Franciszka Żurka na Wołyniu. O Tajemnicach Ariańskiego wzgórza i ciągu Fibonacciego opowiadał Konrad Grochecki. Uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem oraz młodzież z Klubu Solisty z GCK pod kierownictwem Zbigniewa Wolanina. 

Wydarzeniu towarzyszyła  wystawa   znaczków, pocztówek i numizmatów dotyczących historii Polski  autorstwa Stefana Francessona mieszkańca Krynicy.  

   Organizatorami  obchodów byli: Gmina Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka w Krynicy.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u