Droga i most w Stężycy Nadwieprzańskiej z dofinansowaniem

 

tablica m

W dniu 6 września 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

   Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1 740 683,93 zł., natomiast otrzymana kwota dofinansowania wynosi 870 341,00 zł., co stanowi 50% kosztów inwestycji.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości 0,675 km położonej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę mostu na rzece Wieprz w msc. Stężyca Nadwieprzańska obejmującą wykonanie następujących elementów robót:

  • wykonanie podpór na palach żelbetowych wierconych w rurze osłonowej stalowej,
  • wykonanie odbudowy ustroju nośnego,
  • wykonanie elementów wyposażenia mostu: balustrady na moście, obustronnych opasek bezpieczeństwa,
  • zabezpieczenie nasypów ścianką szczelną,
  • remont dojazdów w min. zakresie,
  • umocnienie brzegów koryta rzeki.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnia spójność sieci dróg publicznych i poprzez podniesienie standardu technicznego wpływa na zachowanie spójności dróg gminnych i powiatowych.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u