Powiatowa Rada Przedsiębiorczości

W dniu 26 czerwca 2019 r. została powołana Powiatowa Rada Przedsiębiorczości działająca przy Staroście Krasnostawskim. Rada jest organem pomocniczym, a jej misja to wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego. Do zadań Powiatowej Rady Przedsiębiorczości należeć będzie m. in.: zbudowanie inkubatora przedsiębiorczości, stworzenie specjalnej strefy przemysłowej z uwzględnieniem planów zagospodarowania terenu, powstanie targowiska miejskiego. Ponadto Rada jako organ opiniujący będzie wnioskować, co można poprawić na terenie z każdej z gmin i jakie obrać kierunki rozwoju. Zajmie się również diagnozą barier w rozwoju przedsiębiorczości oraz promowaniem dobrych praktyk.
Członkowie Rady odebrali akty nominacyjne z rąk starosty Pana Andrzeja Leńczuka.
Gminę Krasnystaw reprezentuje Pan Piotr Szewczyk na co dzień manager Krasnostawskiego Oddziału Firmy VIPAK.
Powiatowa Rada Przedsiębiorczości zachęca podmioty gospodarcze do współpracy oraz zgłaszania inicjatyw służących wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Krasnystaw. Więcej informacji uzyskacie Państwo w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw – stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.

akt powolania

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u