Projekt EIT FOOD - TEST FARMS

Jednym z programów wsparcia dla startupów jest projekt Test Farms, który umożliwia wynalazcom przetestowanie swojego rozwiązania z rolnikiem, instytutem badawczym lub uniwersytetem i zaprezentowanie swojej innowacyjnej usługi potencjalnym klientom przy wsparciu EIT Food podczas tzw. Dnia Testowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać granty do 5 000 EUR do wykorzystania do końca listopada 2019 roku.

 


Aplikacje można składać online do 20 sierpnia na stronie:

https://www.f6s.com/testfarmspolandlink


W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5 000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do:

Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania)
Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów
Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów
Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food


Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w regulaminie konkursu: https://bit.ly/2YdFfmulink 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u