Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Mirosława Cegłowskiego - Dyrektora Oddziału Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Siennica na odcinku działki nr ew. 2748/2, obręb Borek oraz działki 1512, obręb Wincentów, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski.

Czytaj więcej ...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u