informacja

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy Krasnystaw  informuje,  że IUNG w Puławach  ogłosił aktualny stan zagrożenia  suszą, stwierdzając na podstawie raportowania od 01.06.2019r. do 31.07.2019r. wystąpienie suszy  rolniczej na terenie  gminy Krasnystaw w uprawach:

• zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych - kategoria gleby I (gleby bardzo podatne na suszę),
• zbóż jarych, zbóż ozimych. kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawki oraz roślin strączkowych – kategoria gleby II (gleby podatne na suszę),
• kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych - kategoria gleby IIII (gleby średnio podatne na suszę)

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać oświadczenia do Urzędu Gminy nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.
Właściwa komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona szacowania zgłoszonych szkód.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw pokój nr 109, 209 oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:  https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html.

Podczas przyjmowania ww. wniosków o szacowanie szkód, powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

W związku z tym konieczne jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Załącznik:

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u