600 - lecie wsi Bzite

DSC 2058

 

 

„ Stuknęło, łupnęło i już wiecie:
wieś Bzite świętuje 600 – lecie
Przez sześć wieków istnienia,
przeminęły lata i pokolenia...”

 

  W dniu 23 czerwca 2019 roku miejscowość Bzite obchodziła 600 – lecie istnienia.

  Uroczystość została objęta patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem jubileuszu był Komitet Organizacyjny Obchodów 600 – lecia wsi Bzite.

  Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy pw. Brata Alberta Chmielowskiego celebrowana przez Ks. Mateusza Batoga w oprawie  muzycznej Chóru Inspirante.

   Po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez: Panią Teresę Hałas Posłankę na Sejm, Pana Andrzeja Leńczuka Starostę Krasnostawskiego oraz Wójt Gminy Krasnystaw Panią Edytę Gajowiak – Powroźnik, po czym Ks. Mateusz Batog dokonał jej poświęcenia.  P. Leszek Szeniak  Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw odczytał duplikat listu historycznego, a Milena  Ciepłowska – mieszkanka Bzitego  - wiersz swojego autorstwa „Historia w pigułce  -   600 lecia wsi”, których oryginały zostały wmurowane pod tablicą pamiątkową.

   Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy dawnej szkole, gdzie salwą armatnią rozpoczęto obchody 600- lecia wsi. Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm odczytała tekst Patronatu Honorowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pismo Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Kotlarskiego.

   Okolicznościowe grawery przekazali również Pan Sławomir Kamiński w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana, w imieniu Wojewody Lubelskiego Pani Monika Szumiło, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Pani Milena Petla,  Starosta Krasnostawski- P. Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego -  P. Witold Boruczenko, Wójt Gminy Krasnystaw- P. Edyta Gajowiak-Powroźnik, P. Leszek Szeniak-  Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw oraz Pani Maria Kowalczyk w imieniu Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” z Małochwieja Małego.

 Po części oficjalnej na plac wjechał tort okolicznościowy poprzedzony salwą armatnią.

   O Historii Bzitego mówił dr Krzysztof Kowalczyk, który następnie  wspólnie z prowadzącym imprezę  poprowadził quiz dla  zgromadzonej publiczności.

  W trakcie  uroczystości  rozstrzygnięty został konkurs  skierowany do mieszkańców wsi Bzite na „Rogala Bzickiego”. W konkursie wzięło udział  11 uczestników.

Do oceny kulinarnych przysmaków powołana została Komisja Konkursowa, która ustaliła następujący werdykt:

  • I miejsce Pani Alina Pypa i Pani Irena Kasprzak
  • II miejsce Barbara Świć i Alfreda Zakrzewska
  • III miejsce Jadwiga Hawryluk i Barbara Dobosz.

   Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe  dyplomy i nagrody rzeczowe.

   Uroczystościom towarzyszyły wystawy i prezentacje: wystawa archiwalnych fotografii, wystawa malarstwa mieszkanek wsi Pani Ewy Gołębiowskiej oraz Pani Moniki Patyry, ekspozycja starego sprzętu rolniczego Pana Adama Kuchty, dawnego sprzętu gospodarstwa domowego Pana Romana Kasprzaka,  prezentacje twórczości ludowej Pani Teresy Nowak, Teresy Bożko i Marty Dolepskiej, pokaz strażacki, malowanie buziek, dmuchany zamek, stoisko KRUS Krasnystaw, mała gastronomia.

   Wyłożone zostały archiwalne kroniki oraz aktualna kronika, uczestnicy uroczystości  dokonywali wpisów.
   Przygotowana została  również jubileuszowa publikacja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” w ramach grantu „Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Krasnystaw poprzez wydanie dwóch publikacji”.
W części artystycznej  wystąpił Chór „Inspirante” z Lublina pod kierownictwem Pani Małgorzaty Świecy, Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego w przedstawieniu „Jak to drzewiej bywało”  opracowanym przez Pana Andrzeja Woźniaka, Kabaret Czarny Salceson oraz  Kapela Folkowa Styrta. Imprezę zakończyła  dyskoteka  pod chmurką.

   Uroczystość zorganizowana została ze środków ”Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich w ramach przedsięwzięcia 2.5 Rozwój i Promocja  lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru” zadanie „Dziedzictwo kulturowe – 600 lat istnienia miejscowości Bzite – tradycja i zwyczaje które przetrwały 600 lat” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania  sponsorom i darczyńcom, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,  Firma  ZBEOL - Tuligłowy, Spółka  BRENAL - Krupiec, Nadleśnictwo Krasnystaw, Przedsiębiorstwo KRAUTEX - Kol. Łopiennik Dolny, KRUS  Krasnystaw, Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Oddział Cukrownia Krasnystaw, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych  KRAS- EKO w Wincentowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Gospodarstwo Ogrodnicze w Czarnoziemi, Sklep Spożywczo Przemysłowy w Bzitem- P. Bożena Dworuga, KGW Bzite, OSP Bzite, Rada Sołecka, Mieszkańcy wsi, Lokalna Organizacja Turystyczna,  KDK i MDK -  wsparcie  logistyczne.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u