Podatki i opłaty lokalne

Karta I
Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Wniosek do karty Nr 1
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku / o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie


Karta II
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze umowy kupna - sprzedaży

Wniosek do karty Nr 2
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów

Karta III
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Wniosek do karty Nr III - 1
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym


Karta Nr IV
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Wniosek do karty Nr IV - 1
Wniosek o udzielenie 40% ulgi żołnierskiej dla właściciela gospodarstwa rolnego, w którym pracował żołnierz powołany do służby wojskowej

Wniosek do karty Nr IV - 2
Wniosek o udzielenie 40% ulgi żołnierskiej dla właściciela gospodarstwa rolnego, w którym pracował żołnierz powołany do służby wojskowej

Karta Nr V
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Wniosek do karty Nr V
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zaprzestania produkcji rolnej

Karta Nr VI
Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom, tj. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę)

Wniosek do karty Nr VI
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Karta Nr VII
Deklaracje (orekty deklaracji) składane do celów ustalenia zobowiązań podatkowych osób prawnych

Karta Nr VIII
Deklaracje (korekta deklaracji) na podatek od środków transportowych składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób fizycznych i osób prawnych, oraz pobór podatku od środków transportowych i udzielanie informacji dotyczących dokonywanych wpłat

Wniosek do karty Nr VIII -3
Oświadczenie o przeznaczeniu przyczepy / naczepy

Wniosek do karty Nr VIII -4
Oświadczenie o przeznaczeniu samochodu ciężarowego

Karta Nr IX
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych

Karta Nr X
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Karta Nr XI
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych

Karta Nr XII
Ustalanie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Karat Nr XIII
Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Karta Nr XIV
Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Karta Nr XV
Dokonywanie zmian w rocznym wymiarze podatków od osób fizycznych:
od nieruchomości, rolnym i leśnym

Karta Nr XVI
Stwierdzenie nadpłaty

Wniosek do karty nr XVI
Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku

Karta Nr XVII
Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek do kartz Nr XVII
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u