Zaświadczenia

KI. BOI-01
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego


wzór podania

KI. BOI-02
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach


KI. BOI-03
Wydanie zaświadczenia do notariusza o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oswiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

KI. BOI-04
Wydanie zaświadczenia o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego


Podanie

KI. BOI-05
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wzór wniosku

KI. BOI-06
Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym.

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OŚWIADCZENIE
Wnioskodawcy ubiegającego się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KI. BOI-14
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy


KI. BOI-15
Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

KI. BOI-16
Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

KI. BOI-17
Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u