Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 


 

KI.USC - 01 Rejestracja dziecka


 KI.USC - 02 Uznanie dziecka

Podanie

Podanie


KI.USC - 03 Rejestracja aktu zagranicznego ( umiejscowienie) urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 Podanie AU

Podanie AM 1

Podanie AM 2

Podanie AZ


KI.USC - 04 Zawarcie małżeństwa w USC – ślub cywilny 


 KI.USC - 05 Zawarcie małżeństwa w kościele


 KI.USC - 06 Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

 Podanie


 KI.USC - 07 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 Podanie


 KI.USC - 08 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 Podanie


 KI.USC - 09 Rejestracja zgonu


 KI.USC – 10 Odpis aktu: urodzenie, małżeństwo, zgon

Podanie


 KI.USC – 11 Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podanie


KI.USC -12 Zaświadczenie o stanie cywilnym

 Podanie


 KI.USC – 13 Zmiana imienia lub nazwiska osoby dorosłej / dziecka

 Podanie

Podanie- dziecko

 


 

KI. USC-14  Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego


KI. USC-15  Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej
           
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i wpisanie wzmianki dodatkowej


KI. USC-16  Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego
           
Wniosek o rejestrację orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego (dot. orzeczeń wydanych od 1.7.2009)

 


                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u