Uroczysty Dzień Patrona w Szkole w Siennicy Nadolnej

dpsz43 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej obchodziła Dzień Patrona. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą św. Następnie Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Policha przywitała  przybyłych gości.

    Wśród nich znaleźli się: proboszcz tutejszej parafii ksiądz Franciszek Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Berbeć, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Krasnystaw  Pani Anna Rapa, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewelina Jarosz.

   Dyrektor szkoły podziękowała za obecność przybyłym na uroczystość rodzicom, pracownikom szkoły i uczniom. W swoim wystąpieniu przypomniała postać ks. Jana Twardowskiego, zwracając uwagę na ponadczasowe wartości wypływające z poezji Jana od biedronki.

   Po części oficjalnej zgromadzeni na uroczystości obejrzeli montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klasy II a, VI, III gimnazjum i zespół wokalny. Myślą przewodnią akademii były słowa księdza Twardowskiego: „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie”.

   Ksiądz Jan Twardowski zwany także ,,poetą uśmiechniętego Boga” w swoich utworach zwracał uwagę na piękno świata, natury, wiary, Boga, dziecka. Poezja i życie  księdza Jana emanuje wielkim optymizmem i radością. Poeta pragnął przekazać ludziom wiarę w to, że na świecie jest więcej dobra niż zła. Głosił, że humor oczyszcza świat z pesymizmu, uzdrawia i pokazuje pogodniejszą stronę życia.

  Uczniowie występujący w programie artystycznym zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

  Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za przygotowanie akademii. Byli to: Krzysztof Darmochwał, Maria Klasura, Urszula Podgórna – Miszczak, Bożena Mitura, Renata Olida.

B. Wrońska

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u