Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek złożony przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 209/26 obręb Siennica Nadolna gm. Krasnystaw na cele socjalno- bytowe, potrzeby laboratorium zakładowego oraz okolicznych odbiorców w ilości:...

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u