Rozpoczęcie montażu instalacji solarnych w Gminie Krasnystaw

Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii w gmine Krasnystaw” od dnia 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) firma Antinus Sp. z o.o. przystępuje do montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Krasnystaw. Wykonawca będzie ustalał termin montażu z poszczególnymi mieszkańcami telefonicznie. Montaż instalacji będzie wykonywany jedynie w tych lokalizacjach gdzie właściciele wywiązali się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gminy tj. uiścili drugą ratę płatności tytułem partycypacji w kosztach realizacji projektu (kwota wskazana w §3 ust. 3 aneksu do umowy o wzajemnych zobowiązaniach).


Jednocześnie informujemy, iż w celu usprawnienia działania podgrzewania wody w zasobniku solarnym przez kocioł c.o. wymagane jest zastosowanie pompy obiegowej (ładującej) na górną wężownicę, która nie jest kosztem kwalifikowanym, a dokumentacja projektowa nie przewiduje jej zastosowania. Jeśli mieszkaniec takową pompę w sowim układzie posiada zostanie ona wykorzystana do podłączenia jego urządzenia poprzez wpięcie się do już istniejącego rozwiązania. Jeśli natomiast w układzie beneficjenta nie ma pompy obiegowej (ładującej), to koszt montażu takiego urządzania z armaturą konieczną do podłączenia to dodatkowy koszt mieszkańca (około 350,00 zł). Wpięcie górnej wężownicy w układ c.w.u. bez zastosowania pompy obiegowej zmniejszy sprawność działania układu pomiędzy kotłem c.o., a zasobnikiem. Dodatkowo zastosowanie pompy obiegowej na górnej wężownicy w okresach letnich (silnego nasłonecznienia) stanowi zabezpieczenie przed nadmiernym przegrzewaniem układu w przypadku braku prawidłowego rozbioru c.w.u. Ocena potrzeby montażu wspomnianej pompy leży w gestii właściciela nieruchomości.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u