Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju BRD

   10  maja 2019 roku w Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie odbyły się Eliminacje Powiatowe  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.


   Organizatorem turnieju był Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, Uczniowski Klub Sportowy „ Trójka” Krasnystaw przy współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.

   Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

   Otwarcia turnieju dokonał zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Pan Tadeusz Łańcucki oraz dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie Pan Krzysztof Kowalczyk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie asp. Tomasz Kowalik  oraz mł. asp. Grzegorz Jaremek.

   W turnieju wystartowało 6 drużyn ze szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego.  

  Uczestnicy mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 25 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym m.in. zasad i przepisów o ruchu pieszych
i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz test z krzyżówek.

   Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z jedenastu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, kwadrat,  tarka, przedmiot do przewożenia, slalom z ograniczeniem, łezka, bramka, ósemka, zatrzymanie w miejscu.
Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniał ratownik medyczny pan Michał Olszewski.

   O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.

   Wśród szkół podstawowych w grupie I młodszej najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Mateusz Olech, Adrian Traczyński, Nikola Kryżanowska i Oliwia Mazurek (opiekun Paweł Hałądyj) , II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie, a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krupem.

Wśród szkół podstawowych w II grupie starszej najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Patryk Podgórski, Konrad Dziedzic i Krystian Galewski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie, III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krupem.  

   Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie Mateusz Olech oraz Konrad Dziedzic.


Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe i gadżety, które wręczali pan Krzysztof Gałan – Sekretarz Gminy Krasnystaw, Pan Radosław Chmielewski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, asp. sztab. Jacek Kiryczuk – Naczelnik Wydziału Ruch Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Sponsorami turnieju był Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie. 

    Ponadto uczestnicy otrzymali jogurty i serki, które przekazała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

   Laureaci reprezentować będą powiat krasnostawski w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla 23 maja 2019 r. w Łęcznej.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u