WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zagrożenie pożarowe w budynkach mieszkalnych występują najczęściej w-wyniku; Zapalenia się sadzy w przewodach dymowych: nadmierne nagromadzenie się sadzy w przewodzie dymowym, moż8 doprowadzić do jej zapalenia się, co z reguły powoduje uszkodzenie komina.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u