Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

kbwW związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • Przewodniczący komisji - 500 zł,  
 • Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
 • Członek komisji - 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):
    • w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych  uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 6 kwietnia 2019 r. Wykaz zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl
    • w drugiej kolejności przyjmowane są w Urzędzie Gminy indywidualne zgłoszenia wyborców na kandydatów do składów OKW. Spośród takich zgłoszeń, Komisarz Wyborczy w Chełmie może dokonać uzupełnienia składów OKW do dnia 6 maja 2019 r.
Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Gminy Krasnystaw, pokój nr 104 lub pokój nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tj.: wtorek w godz. 8:00 – 16:00 oraz poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 22-300 Krasnystaw.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas zgodnie z przepisami prawa regulującymi archiwizację dokumentów wyborczych.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest: Komisarz Wyborczy w Chełmie oraz urzędnik wyborczy dla Gminy Krasnystaw.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto, informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie kandydata - komitet

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

 "1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

Przewodniczący komisji - 500 zł,

Zastępca przewodniczącego - 400 zł,

Członek komisji - 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

 

Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

 • w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych  uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 6 kwietnia 2019 r. Wykaz zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl

 • w drugiej kolejności przyjmowane są w Urzędzie Gminy indywidualne zgłoszenia wyborców na kandydatów do składów OKW. Spośród takich zgłoszeń, Komisarz Wyborczy w Chełmie może dokonać uzupełnienia składów OKW do dnia 6 maja 2019 r.

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Gminy Krasnystaw, pokój nr 104 lub pokój nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tj.: wtorek w godz. 8:00 – 16:00 oraz poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u