UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „Szczęśliwy żłobek-szczęśliwe dzieciństwo” PODPISANA

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Skarbnik Gminy Małgorzata Kościuk podpisały umowę o dofinansowanie projektu: „Szczęśliwy żłobek – szczęśliwe dzieciństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Całkowita wartość projektu wynosi 664 047,70 zł., a dofinansowanie wyniesie 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

   W ramach projektu zostanie stworzony żłobek przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi od 1 roku życia do 3 lat dla osób zamieszkujących Gminę Krasnystaw poprzez utworzenie nowych 16 miejsc opieki nad dziećmi. Projekt umożliwi godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

   Należy podkreślić, że jest to kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza w naszej gminie, która odpowiada na potrzeby młodych rodziców i najmłodszych obywateli naszej gminy.  

1

2.2

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u