Młodzież zapobiega pożarom

mzp 03

W dniu 07.03.2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem  „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs ten odbywa się corocznie w 5 etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

 

    W turnieju wzięło udział 9 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym, reprezentujących poszczególne szkoły z terenu Gminy Krasnystaw.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i gimnazja), w formie pisemnej - uczestnicy mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Wiedzę uczestników oceniała komisja w składzie: Pani Ewelina Janowczyk – UG Krasnystaw, Pani Karolina Kwaśniewska – UG Krasnystaw, Pan Leszek Waręcki – Komendant Miejsko – Gminnego Związku OSP w Krasnymstawie
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach:

Szkoła Podstawowa

  • I miejsce – Adrian Pastuszak – Szkoła Podstawowa w Krupem
  • II miejsce – Martyna Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
  • III miejsce – Agata Zając – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
  • IV miejsce – Bartłomiej Chachaj – Zespół nr „3” w Krasnymstawie
  • V miejsce Paula Kwaśniak  - Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

Gimnazjum

  • I miejsce – Oliwia Panas – Szkoła Podstawowa w Krupem
  • II miejsce – Patryk Podgórski  - Zespół nr „3” w Krasnymstawie
  • III miejsce – Norbert Malec – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
  • IV miejsce – Łukasz Bojarski – Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

   Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy, które zostały wręczone przez Wójta Gminy Krasnystaw Panią Edytę Gajowiak-Powroźnik oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Pana Radosława Chmielewskiego.

   Serdeczne podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie za ufundowanie nagród dla wszystkich  uczestników konkursu.

  Podziękowanie kierujemy także dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krupem Pani Izabeli  Józefowskiej za udostępnienie i  przygotowanie sali oraz poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie.

    Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów I miejsc w każdej grupie jest prawo uczestnictwa w eliminacjach powiatowych OTWP, które w tym roku zostaną przeprowadzone w dniu 28  marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom eliminacji gminnych życzymy powodzenia w dalszych etapach.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u