Brak przydatności wody do spożycia

 K O M U N I K A T

Urząd Gminy Krasnystaw zawiadamia mieszkańców miejscowości Latyczów, że nastąpiło skażenie wody z ujęcia wody w Latyczowie. Woda do celów spożywczych (butelkowana) dla mieszkańców wydawana jest w remizie OSP w Latyczowie zaś woda do celów gospodarczych dowożona będzie samochodem strażackim od godz. 1600 do czasu usunięcia skażenia.


Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak-Powroźnik

 

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
BAKRU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
LATYCZÓW, gm. KRASNYSTAW

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u