V sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Krasnystaw, dnia  15.02.2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2019                     

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  22 lutego  2019 r.  na  godz. 8:00.

     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  V sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie V  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z IV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach .
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ;
  2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Krasnystaw oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
  3. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Krasnystaw na lata 2019- 2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”;
  4. projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie V  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:
  Leszek Szeniak

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u