Ferie zimowe dla dzieci rolników

Przedstawiamy ofertę wyjazdu na ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców, czy prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin wypoczynku zimowego

15.02.2019 r. - 24.02.2019 r.

Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

Turnus trwa 10 dni, od 15.02.2019 – 24.02.2019 planowany w trakcie ferii zimowych dla poszczególnych województw.

Załączniki:

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u