Spotkanie Noworoczne

   W piątek, 18 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Krasnystaw.
Licznie przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Szeniak.

   Swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Witold Boruczenko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Justyna Przysiężniak, Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, proboszcz parafii w Siennicy Nadolnej ks. Franciszek Kamiński, byli i obecni Radni Gminy, służby mundurowe, Prezes LGD „Krasnystaw Plus” Dorota Sawa,  dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Gminą Krasnystaw.

   Pani Wójt dziękując za przybycie złożyła wszystkim życzenia noworoczne.

W swoim wystąpieniu przedstawiła informacje dotyczące planowanych inwestycji i działań w 2019 roku.

Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej przygotowanych przez pana Krzysztofa Darmochwała.


                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u