„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już  za nami.

   Dnia 02 grudnia 2018 roku przeprowadzono zbiórkę w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, w sklepie  LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni )-  w  formie stacjonarnej  oraz w formie zbiórek ulicznych – Zbiórka  Publiczna zarejestrowana pod numerem 2018/5124/KS.
W  Szkołach  Podstawowych  Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły  w pierwszym  tygodniu grudnia.
Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy  zaangażowali się  i wsparli Akcję .
Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

 • Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
 • Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
 • P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
 • P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
 • P. Marcie Fyk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Jaślikowie,
 • P. Izabelli Józefowskiej- Dyrektor,  nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej  w Krupem,
 • P. Agnieszce  Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
 • P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
 • P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu  LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
 • P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
 • P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
 • P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
 • P. Anicie Sokół-  Radnej  Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
 • P. Bożenie Sobczuk – Sołtys i Przewodniczącej  KGW Wincentów
 • P.Marcie Gawron – Sołtys i Przewodniczącej KGW Widniówka ,oraz Paniom z KGW w Widniówce,
 • P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
 • P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,
 • P. Iwonie Wyrzykowskiej- Sołtys Józefowa,
 • P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka  uliczna
 • P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Pawłowi  Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna
 • P. Tomaszowi Barczukowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna
 • P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
 • P. Adamowi Czyżowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna,
 • P. Sławomirowi Piętalowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna
 • P. Małgorzacie Lancmańskiej -  Przewodniczącej  KGW Siennica Nadolna,
 • P. Agnieszce Figlarskiej - Radnej Rady Gminy
 • P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
 • P. Barbarze Wójcik,
 • P.  Magdalenie  Staroń,
 • P. Urszuli Puchacz,
 • P. Witoldowi Kardyce,
 • P.  Agnieszce Kowalczuk,
 • P. Annie Adamczyk,
 • Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Za współpracę:   Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie.


                                                                                 Dorota Rybczyńska
                                                                                 Szef Sztabu Nr 106

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u