III sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                                           Krasnystaw, dnia 04.12.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2018

                                              Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 11:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 


Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
 3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Krasnystaw;
   4) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krasnystaw”.

8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
9. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Krasnystaw.


                                             Z poważaniem:
                                         /-/ Leszek Szeniak

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u