II sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugk
Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2018

Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 4 grudnia 2018 r. na godz. 1030 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponuję następujący porządek sesji:


1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał :
   1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;
   2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;
   3) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;
   4) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnystaw;
   5) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
   6) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
   7) w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Krasnystaw, ustalenia przedmiotu działania oraz składu          osobowego;
   8) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasnystaw, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego;
   9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krasnystaw.

7. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
9. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 


/ - / Leszek Szeniak
Krasnystaw, dnia 27.11.2018 r.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u