I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

 

1 sesja

W dniu 22 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Krasnystaw odbyła się I Sesja Rady Gminy Krasnystaw. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie obrady otworzył radny senior pan Andrzej Szostak, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.


   Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pani Danuta Bąk wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie.

Podczas obrad wybrano Przewodniczącego Rady Gminy, został nim pan Leszek Szeniak. Na stanowiska Wiceprzewodniczących wybrano panią Wandę Domańską i pana Mirosława Berbecia.
Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożyła Wójt Gminy Krasnystaw pani Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Rada Gminy Krasnystaw
VIII kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady

 • Leszek Szeniak


Wiceprzewodniczący Rady:

 • Mirosław Berbeć
 • Wanda Domańska

Radni:

 • Bartyka Marian
 • Bąk Andrzej
 • Błaziak Agnieszka
 • Ćwirta Robert
 • Figlarska Agnieszka
 • Golec Krzysztof
 • Haratym Daniel
 • Nowacka Magdalena
 • Pastuszak Jerzy
 • Sokół Anita
 • Szostak Andrzej
 • Węcławik Zbigniew

W dniu 22 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Krasnystaw odbyła się I Sesja Rady Gminy Krasnystaw.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie obrady otworzył radny senior pan Andrzej Szostak, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pani Danuta Bąk wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie.

 

Podczas obrad wybrano Przewodniczącego Rady Gminy, został nim pan Leszek Szeniak. Na stanowiska Wiceprzewodniczących wybrano panią Wandę Domańską i pana Mirosława Berbecia.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożyła Wójt Gminy Krasnystaw pani Edyta Gajowiak-Powroźnik.

 

Rada Gminy Krasnystaw

VIII kadencja 2018-2023

 

Przewodniczący Rady – Leszek Szeniak

 

Wiceprzewodniczący Rady:

Mirosław Berbeć

Wanda Domańska

 

Radni:

Bartyka Marian

Bąk Andrzej

Błaziak Agnieszka

Ćwirta Robert

Figlarska Agnieszka

Golec Krzysztof

Haratym Daniel

Nowacka Magdalena

Pastuszak Jerzy

Sokół Anita

Szostak Andrzej

Węcławik Zbigniew

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u